Based on information in this reading passage, what was a whetstone used for?

Finds from the Viking duration, the middle ages and also from even more current historical trading locations and communities in northern Europe present that the export of whetstones from Eidsborg in the Telenote district of southern Normethod has actually a background of more than 1,000 years. The water-based route from the quarry location, 600 m above sea level, to the nearemainder shipping port is composed of 120 km of lakes, rivers and also portages. This write-up takes up the export background in the light of a newly discovered cargo of whetstones discovered in Flåvann, Telenote. The history of the recoexceptionally of the discover shows that the cargo examined a lot of most likely leads to an incident in the 1820s and also, to a womale called Turid Fiskarbekk. The discover leads to a wider perspective, even more specific to the life of Turid Fiskarbekk. Thus the short article presents a side-story around her, wright here the intention is to present how integrating a gender perspective in maritime archaeology renders brand-new knowledge feasible.

You watching: Based on information in this reading passage, what was a whetstone used for?


This is a ptestimonial of subscription content, access via your school.


Access options

Buy single article


Instant access to the full post PDF.


US$ 39.95

Tax calculation will certainly be finalised throughout checkout.


Subscribe to journal


Immediate digital accessibility to all concerns from 2019. Subscription will auto rebrand-new yearly.

See more: The Process By Which Activities Are Started Directed And Continued


US$ 79

Tax calculation will be finalised in the time of checkout.


Rent this short article by means of DeepDyve.


Find Out more around Institutional subscriptions


Fig. 1

*

Fig. 2
*

Fig. 3
*

Fig. 4
*

Fig. 5
*

Fig. 6
Fig. 7

Notes


1.

See more: The Power Of Society Flashcards


The term "marine archaeology" often tends to be provided in a vast feeling in Scandinausing thus it is offered here synonymously with "maritime archaeology".


References


Bakken O (1962) Kviteseid Bygdesoge, II Gardsoga. Eigi forlag

Bakken OT (1978) Lårdalssoga I—Kultursoge med Ættesoge. Lårdal

Berntsen A (1656) Danmarcks oc Norigs Fruct-bar Herlighed. Kiøbenhafn

Borchenius J (1914) Norges Handel, Sjøfart og Industri i tekst og billeder. Bratsberg Amt. A.M Hanches Bogtrykkeri og forlag, Kristiania

Dalland also Ø (2001) Telemark—i lys av vannet. Landbruksforlaget

Elfwendahl M, Kresten P (1993) Geoarkeologi inom kvarteret bryggaren. Arkeologiska artefakter av sten från det medeltida Uppsala. Riksantikvarieembetet och Sta10s historiska museer, Rapport UV 1993, Stockholm, p 5

Elfwendahl M, Kresten P (1996) Provenance of Quernstones, grindstones, and also hones from Sweden. In: Mejedahl V, Siemales P (eds) Proceedings from the 6th Nordic conference on the application of clinical approaches in archaeology, Arkæologiske rapporter nr 1 1996. Esbjerg Museum, Esbjerg, pp 77–94

Ellis SE (1969) The petrography and also provenance of Anglo—Saxon and also Middle ages English honestones, with notes on some various other hones. Bull Br Mus (Nat Hist) Miner 9–187

Falck-Muus R (1920) Brynesteinsindustrien i Telemarken. Norges Geologiske Undersøkelser Årbok 1920

Fjågesund T (1986) Turid Fiskarbekk-kjempa som rodde brynestein. Gammalt frå Kviteseid. Kviteseid Historielag—Årsskrift 1986, Kviteseid pp 30–32

Friis COMPUTER (1877) Samlede skrifter. In: Storm G (ed) Kristiania

Fritzner J (1973) Ordbog over Det gamle norske Sprog. Opptrykt. Oslo, Bergen, Tromsø

Grieg S (1972) Lahellnavnet i arkeologisk og kulturhistothreat lys. Universitetets Oldsakssamlings Årbok 1969, Oslo, pp 5–66

Hagemann G (1999) Kjønn i historien. In: Lotherington T, Markussen T (ed) Kritisk kunnskapspraksis—bidrag til feministisk vitenskapsteori. Spartacus, Oslo, pp 37–56

Hansen G (2005) Bergen c 800–c 1170. The introduction of a town. The Bryggen papers, Key Series No 6. Fagbokforlaget

Kaldal I (2000) Skog, arbeid og dagligliv i kvinners og menns fortellinger fra Trysil og Nord-Värmland etter 1930. In: Kaldal I, Fritzbøger B, Johansboy E (eds) Skogsliv—Kulturelle prosesser i nordiska skogsbygder, pp 85–117

Kanalkontoret (1884) Kanalvesenets historie VII—Skiens Vassdrag. Steenske bogtrykkeri, Kristiania

Kraft J (1888) Topografisk Statistisk Beskrivelse over Kongerigain Norge. Christiansand

Livland H (1992a) Eidsborgbryner—Eksportvare i Telenote fra vikingtid til våre dager. Lårdal Bygdemuseum

Lønaas OC (2001) Brynestein i middelalderen. En analyse av brynematerialet fra oslogate 6. Upublisert hovedfagsoppgave i nordisk arkeologi. IAKK. Det historisk—filosofiske fakultet. University of Oslo

Loupedalen T (1956) Kviteseid Bygdesoge I, Ættetsoga. Eigi forlag

Lund JM (1785) Forsøg til beskrivelse over Øvre Tellemarken i Norge. Copenhagen

Myrvoll S (1985a) The trade in Eidsborg hones over Skien in the Middle ages duration. In: Proceedings of third nordic conference on the application of clinical approaches in archaeology. ISKOS, nr 5, Helsinki, pp 31–47

Myrvoll S (1985b) Fra Eidsborg til Svendborg med brynestein i middelalderen. Årbok for Svendborg & Omegns Museum, Svendborg, pp 27–36

Nymoen P (2005) Bølevraket i Skienselva i Telemark—Foran en ny undersøkelse av et gammelt skipsfunn. Norsk Sjøfartsmuseums årbok 2004, Oslo, pp 45–76

Nymoen P (2007a) Fatal feilnavigering med tung last? Om en samling brynesteinsemner i Kvåsefjorden, Kristiansand also (in press)

Nymoen P (2007b) Bøleskipet—og brynesteinseksport fra Norge. Ressourcer og kulturkontakter. Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat. Gilleleje (in press)

Nymoen P (2007c) Kulturhistorie i strie strømmer—Om Porsgrunn & Skienselvas arkeologi. Årbok for Telemark Historielag, Skien, pp 111–136

Nymoen P (2008) Miljøovervåking Telemarkvassdraget. FoU—årsrapport for 2007. Rapportserie arkeologi, Norsk Sjøfartsmuseum

Østvedt E (1963) Fløtning i Telemark gjennom 300 år. Skien

Reffelbrekk JO (1882) Steinberget. Gjengtt i O.T Bakken 1978. Lårdalssoga 29–33

Resi HG (1990) Die Wetz Und Shleifesteine aus Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu. Bind, vol 28, pp 9–34, Karl Wachholltz Verlag, Neumünster

Rygh O (1898) Norske Gaardnavne, Oplysninger samlede til brug ved Matrikelens Revision. Bind 1 Forord og indledning. Kristiania

Skaardal G (1959) Telemarks eldste industribedrift. Litt om de historiske Eidsborg Brynestensbrudd som i et par menneskealdre er drevet av Norrøna fabrikker i Porsgrunn. Porsgrunn Historielags Årsskrift. 1958–1959: 12–33